øverst på siden

VORES KONCEPT

Four people standing in a tree nursery in Uganda

Omkostningseffektiv opsamling af kulstof
Træplantning er den mest omkostningseffektive form for kulstofopsamling, som verden har til rådighed i øjeblikket. Derfor gør vi brug af vores mangeårige skovbrugs- og udviklingsekspertise for at hjælpe med at plante så mange træer som muligt.

Klimaindsats gennem engagement i lokalsamfundet
Vi gør en indsats i samarbejde med stærke lokalsamfund i tropiske lande. Lokalsamfundene tager sig godt af træerne, og træerne giver til gengæld en kilde til indkomst og mad. Det er den største styrke ved vores model; gensidigt fordelagtige partnerskaber.

Brug af teknologi til transparent og håndgribelig dokumentation
Den seneste udvikling inden for database-, drone- og GPS-teknologi har gjort det muligt at levere utrolig håndgribelig dokumentation. Kort, billeder og videoer fra vores træplantningsprojekter gør effekten af vores støtte tydeligt synlig. Det minimerer behovet for dyre konsulenter, rapporter og administrativt personale, hvilket sikrer en større sum penge til dem, der fortjener det mest; de lokalsamfund, der rent faktisk planter træerne og lever med konsekvenserne af den globale opvarmning.

TROPISKE PARTNERSKABER

En af grundene til at skabe TROFACO var det faktum, at størstedelen af fordelene ved klimakompensationsordninger endte i hænderne på konsulenter og administratorer. Vi mener, at de tropiske samfund, som forurener mindst, men er hårdest ramt af klimaforandringerne, bør være de største modtagere af enhver indsats for at afbøde klimaforandringerne. Det kan være svært at sikre fordele for disse samfund, men det er en del af TROFACOs DNA. 

Alt vores arbejde er baseret på partnerskaber med stærke, passionerede og troværdige organisationer. Disse organisationer hjælper os med at identificere lokalsamfund med jord til at plante træer, organisere plantningerne og forsyne os med billeder og opdateringer fra plantningsstederne. Vi bruger meget af vores tid på at identificere og omhyggeligt undersøge hver af disse organisationer for at sikre, at de er dygtige og pålidelige. Når vi har etableret et samarbejde, betror vi dem den daglige drift i deres respektive områder. Da de har mange års erfaring med at organisere projekter og stærke bånd til lokalsamfundets ledere, er de langt de bedst egnede til at håndtere driften. Vigtigst af alt stoler vi på, at de sørger for, at alle pengene går til de rigtige mennesker. 

Skaber arbejdspladser
Med hjælp fra vores partnere kan vi begynde at udføre det virkelige arbejde: træplantningsprojekter. Vores partnere identificerer et robust, velfungerende lokalsamfund med plads til at plante træer. Når vi har mødt lokalsamfundet og fundet et sted at plante træer, begynder vi at gøre frøplanterne klar. Til det bruger vi lokale planteskoler for at skabe job til folk i området. I løbet af den næste regntid planter vi træerne med hjælp fra lokalsamfundets medlemmer. Når de er plantet, skal de passes, luges og vandes. Både plantning og pasning finansieres naturligvis af os, så lokalbefolkningen får arbejde.

 

Træer som en stabil indtægtskilde
Efterhånden som træerne vokser, vil de give en ekstra indtægtskilde. Mange af de træer, vi planter, er frugttræer, såsom mango eller jackfrugt, som giver mad, der ellers ville blive købt på markedet. I de fleste tilfælde er lokalsamfundene endda i stand til at sælge frugterne, da træerne producerer meget. Og da disse samfund kender de lokale planter så godt, planter de ofte træer, der kan bruges til medicin, så de sparer penge og ture til de lokale markeder.

 

Tømmer
Når træerne har vokset i tyve år, har lokalsamfundet total autonomi over træerne. Oftest vil de sælge nogle af træerne til tømmer. Disse træer kan være uhyre værdifulde, og et træ kan være op mod 10.000 dollars værd. Dette tømmer vil blive brugt til huse og møbler, hvilket giver en semi-permanent CO2-optagelse. Selvfølgelig vil disse træer blive genplantet bagefter. For et samfund i en tropisk landsby på landet er disse træer en livsændrende investering for fremtidige generationer.

DOKUMENTATION

Der er to hovedudfordringer ved at dokumentere træplantningsprojekter: omkostninger og troværdighed. For at en dokumentation skal være troværdig, skal den være detaljeret og sporbar, men det er ofte dyrt at få detaljeret og sporbar dokumentation! Heldigvis for os har teknologiske fremskridt gjort det muligt at få begge dele. Ved hjælp af en skræddersyet database, GPS- og droneteknologi har vi udviklet en troværdig og samtidig skalerbar dokumentationsmetode, der gør det muligt for os at levere al den dokumentation, vores kunder har brug for, lige ved hånden. 

Hjørnestenen i vores dokumentationsmodel er at knytte hvert planteprojekt til en nøjagtig placering ved hjælp af forskellige positioneringssystemer. Først og fremmest giver det enhver mulighed for at slå stedet op på Google Earth og se, om dokumentationsbillederne matcher satellitbillederne. For det andet har de fleste fotos GPS-koordinater i deres metadata, hvilket gør det muligt for os at vise, at dokumentationen rent faktisk er fra dette planteprojekt. Endelig er vi i stand til at visualisere vores resultater ved hjælp af stadig mere sofistikeret positioneringsteknologi. Ved løbende at udvikle vores brug af denne hjørnesteins-teknologi sigter vi mod at gøre vores dokumentation så sikker som muligt, så du som kunde kan føle dig tryg ved at vide, at din støtte gør en forskel.

Droneteknologien har udviklet sig hurtigt i de senere år og ændret grænserne for, hvad der var muligt på mange områder, men især på et område, der er vigtigt for vores dokumentationsmodel: luftfotografering. Hos TROFACO sigter vi mod at gøre resultaterne af din support tilgængelige med det samme. Billeder fra jorden er gode, fordi man kan se træerne tæt på, men når man ser dem fra 100 meters højde, kan man meget bedre se, hvad man har gjort. Nedenfor har du et eksempel fra ANCOTRANS' beplantninger i Kachiira Hills, Uganda. Alle de små prikker er nyplantede træer, og når dronen går ned, får du et nyt perspektiv på omfanget af planteområdet, når du opdager, at nogle af de små prikker faktisk er mennesker!

TREDJEPARTSVERIFIKATION

In collaboration with external specialists, we have developed a protocol for third party verification, that can be used by any verification agent that TROFACO and the customer agrees on. For every verification visit, a team goes to the area and spends a few days visiting the planting sites, checking the information provided by TROFACO, and speaking with the local communities. The approach is holistic and takes both economic and ecological concerns into account. To keep the third party verification as impartial as possible, the report is delivered directly to our customers. We offer any type of third party verification, for example a field visit from a team of accountants or external specialists.

nederst på siden